Het opstellen van en volmacht lijkt eenvoudig maar is dat niet

Veel van de regels die op de volmacht betrekking hebben staan in de wet en zijn van toepassing, ook als u de betreffende onderwerpen in de volmacht niet regelt. Het gaat daarbij om regels van (wat wordt genoemd) “regelend” en van “dwingend” recht. Als een regel van dwingend recht is, dan kan u die niet zelf buiten werking stellen door een afwijkende regeling in de volmacht op te nemen. Is een wetellijke regeling echter van regelend recht, dan kan u zelf een afwijkende regeling treffen die de wettelijke regeling vervangt. Wat u niet wilt is een volmacht die behalve de door u daarin opgenomen regelingen ook nog eens op essentiele punten een aantal regelingen bevat die u niet kent omdat u de betreffende wetgeving niet kent. U wilt ook geen volmacht waarvan u denkt dat die bepaalde regelingen bevat die niet rechsgeldig blijken te zijn (en zoiets merkt men meestal pas op het moment dat het te laat is). Om ervoor te zorgen dat u komt te beschikken over een volmacht die ook daadwerkelijk regelt wat u wenst te regelen (en niet wat anders) is het verstandig de informatie op deze website goed te lezen voordat u een volmacht opstelt; daarmee kunt u valkuilen vermijden.

Als u, na de informatie op deze site te hebben gelezen, vervolgens een volmacht gaat opstellen, gebruik dan de interactieve vragenlijst bij onze model-volmacht. Lees daarbij steeds de uitleg in de help-schermen die bij de vragen wordt gegeven. Aan het einde van de sessie kan u het aldus samengestelde document downloaden (waarvoor u dan ook zal moeten betalen), maar het is niet verplicht het samengestelde model te downloaden. Ook derhalve als u een model van een ander wil gebruiken om de volmacht op te stellen is het daarom altijd nuttig toch onze interactieve vragenlijst met help-informatie door te lopen.

Download PDF