Privatieve werking

Een volmachtverlening heeft op zichzelf geen “privatieve werking”: de volmachtgever blijft ook zelf bevoegd de rechtshandeling te verrichten waarvoor hij volmacht gaf. De volmachtgever passeert als hij die rechtshandeling zelf verricht de gevolmachtigde.

Wil men bereiken dat een volmachtgever de rechtshandeling waarvoor hij volmacht geeft niet meer zelf kan verrichten (en dat uitsluitend de gevolmachtigde daartoe bevoegd zal zijn) dan moet in de volmacht worden opgenomen dat deze privatieve werking heeft.