Volmachtgever natuurlijke persoon

Kijk hier voor meer informatie over wat een “algemene volmacht” is.

Onderstaande volmacht is voor u geschikt indien degene die de volmacht zal gaan geven een natuurlijke persoon is. Een natuurlijke persoon is iemand van “vlees en bloed” (dus niet een rechtspersoon, zoals een BV of een stichting). Is de volmachtgever een rechtspersoon dan is dit model niet geschikt en dient u het voor die gevallen bedoelde model samen te stellen (zie het menu).

Met de hieronder staande link kan u een algemene volmacht op maat samenstellen en downloaden:

START > Algemene volmacht (volmachtgever natuurlijk persoon)
prijs: € 15,- incl. BTW (af te rekenen aan einde vragensessie)

U wordt door een vragenlijst geleid. Aan de hand van uw antwoorden wordt de volmacht op maat voor u samengesteld. Gebruik nooit een eenvoudig “plat” voorbeeld-document dat geen rekening houdt met de keuzes die u moet maken.

Mocht u niet een algemene volmacht nodig hebben, maar een bijzondere volmacht of een doelvolmacht, gebruik dan een van die modellen. Zie hier voor een nadere uitleg van de verschillen tussen de soorten volmachten.


Afgezien van de Engelstalige uitleg op de begin- en eindpagina van de vragenlijst zijn de vragen verder in het Nederlands. Aan het einde van de vragensessie kan u uw antwoorden terugzien en deze eventueel nog corrigeren. Vervolgens kan u het document downloaden in RTF (geschikt voor bijv. Microsoft Word) of in PDF.

Lees voor het gebruik onze algemene voorwaarden.